ОСТРОЖСКАЯ БИБЛИЯ

ОСТРОЖСКАЯ БИБЛИЯ
ОСТРОЖСКАЯ БИБЛИЯ ОСТРОЖСКАЯ БИБЛИЯ

Краткое описание:

Цена по запросу!
Есть в наличии
Количество:
Быстрый заказ
Цена по запросу!">
ОСТРОЖСКАЯ БИБЛИЯ — ваш заказ

Имя:

Телефон:

Комментарий:

Пожалуйста, укажите ваше имя и телефон, чтобы мы могли связаться с вами

ОСТРОЖСКАЯ БИБЛИЯ(Острозька Біблія )

    Острозька Біблія є видатною пам'яткою української релігійної культури. Видана во­на була на кошти і за сприянням князя Ва­силя Костянтина Ост­розького -  найбагатшщго та найвпливовішого в той час україн­ського магната й по­кровителя православ'я в Речі Посполитій. Задум цього видання з'явився у середині 70-их рр. XVI ст.
Над підготовкою тексту Біблії працюва­ли викладачі та студенти Острозької акаде­мії, заснованої в 1576 р.          Головну редактор­ську роботу виконував її тодішній ректор Герасим Смотрицький, який був автором поетичних та прозових передмов до цього видання. Укладачі Острозької Біблії вико­ристовували різноманітні біблійні тексти - староєврейські, грецьку Септуагінту, латин­ську Вульгату, церковнослов'янську Генадіівську Біблію, інші церковнослов'янські ру­кописи тощо. Ними була здійснена веле­тенська текстологічна робота, яка не мала аналогів у тогочасній Європі.
     Острозька Біблія була надрукована церковнослов'янською мовою на початку 80-их рр. XVI ст. Друкарські роботи здій­снювалися під керівництвом Івана Федорова, який прибув у Острог на запро­шення князя Василя Костянтина. Він же є автором післямови до цього видання. До сьогоднішнього часу збереглося близько 300 примірників Острозької Біблії. Це дає підстави спеціалістам твердити, що книга вийшла накладом орієнтовно 1000-1500 примірників.
     Біблія, що побачила світ в Острозі, набула значного поширення як в Україні, так і в країнах православнослов'янського світу, ставши важливим чинником розви­тку їхніх релігійних культур.
   У 1975 році слуга Божий Йосип Слі­пий доручає ієромонаху Рафаїлу здійснити переклад Святого Письма з старо­слов'янських текстів, які потребувала Це­рква.
    Ієромонах Рафаїл на виконання доручен­ня свого Патріярха затратив тридцять ро­ків клопіткої праці і в 2005р.Б. світ поба­чив плід праці монаха, який посвятив своє життя служінню своєму народу і це­ркві.
 
Особливість видання:
 
відтворення шрифтів, якими була дру­кована Острозька Біблія;
здійснено звірку з першоджерелами;
проведено розділ слів в старо­слов'янській частині книги;
подано дослівний переклад українською мовою.
 
Видання складається з двох проектів :
 
бібліотечне потомове критичне видання, призначене для науковців та фахівців, які цікав­ляться вивченням Святого Письма.
ювілейне, присвячене 425-й річниці ви­ходу у світ Острозької Біблії.
 
В 2007 році багатолітня праця о. Рафаїла удостоєна  Національної премії України імені Тараса Шевченка.